Strona wykorzystuje pliki cookies, czy wyrażasz zgodę na ich używanie?
Menu

Regulamin Hekatomba 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Cel i założenia biegu:

 • popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • promocja sołectwa Mieczewo i otaczających je lasów Nadleśnictwa Babki
 • propagowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności

Organizator

Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa „Mieczewo - nasze miejsce”

Partnerzy

Serwis www.mieczewo.com
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie

Termin, miejsce i trasa

 • Impreza odbędzie się w dniu 17 czerwca 2017 roku (sobota) w Mieczewie
 • Start/Meta w specjalnie oznakowanym miejscu obok boiska piłkarskiego w Mieczewie
 • Start biegu: godzina 10.00
 • Bieg główny: dystans 8 km oraz dystans 18 km
 • Bieg 8km przeprowadzony zostanie na terenie leśnym oraz polnym
 • Bieg 18km przeprowadzony zostanie na terenie leśnym oraz polnym
 • Trasy nie są atestowane
 • Trasy obu biegów są gruntowe, nieutwardzone
 • Trasy posiadają liczne przewyższenia, należą do tras wymagających, mogą też wystąpić naturalne przeszkody jak np. powalone drzewo 
 • Szczegółowy przebieg trasy zostanie opublikowany na stronie biegu www.bieg.mieczewo.com

Pomiar czasu: 

 • Pomiar czasu obu biegów realizowany systemem elektronicznym
 • Klasyfikacja następuje na podstawie czasu brutto
 • Pomiar czasu dokonuje firma Maratończyk
 • Limit czasu biegu na 8km – 90 min., limit czasu biegu 18km – 180 min.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

 • W biegach mogą wziąć udział biegacze indywidualni, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości
 • Minimalny wiek uczestnika biegu wynosi 16 lat w dniu rozpoczęcia zawodów
 • Osoby w wieku poniżej 18 lat, (które w dniu biegu tj. 17 czerwca 2017r. Nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i własnym numerem PESEL
 • Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność)

Biegi główne na dystansach 8km i 18km:

 • Zgłoszenia do biegów przyjmowane będą drogą elektroniczną na stronie www.bieg.mieczewo.com/rejestracja.html do dnia 31 maja 2017 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
 • Podczas rejestracji każdy uczestnik deklaruje na jakim dystansie pobiegnie, deklaracja jest wiążąca.
 • Udział w biegach jest płatny, z opłaty zwolnieni są członkowie Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa „Mieczewo – nasze miejsce”
 • Opłata startowa wynosi 40zł
 • Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę, do dnia 16 czerwca 2017 poprzez informację mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) lub osobiście w dniu zawodów
 • Do biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy:
 • Dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie osobiście na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem lub na podstawie upoważnienia zamieszczonego na stronie biegu. Należy ją wydrukować, uzupełnić i przekazać podpisaną przez siebie kartę osobie, która odbiera pakiet za zawodnika.
 • Przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie.
 • Wyrażą pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu „V Bieg Przyjaciół Mieczewa -  Hekatomba 2017” w dniu 17.06.2017 roku na stronach internetowych, w prasie i mediach oraz na listach startowych (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania - miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć oraz materiały fotograficzne i audiowizualne). Za osoby w wieku poniżej 18 lat, (które w dniu biegu tj. 17 czerwca 2017 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zgodę podpisze rodzic lub opiekun prawny.
 • Dokonają wpłaty wpisowego w terminie do 7 dni od dnia rejestracji jednak nie później niż do dnia 06.06.2017, na konto organizatora zawodów po wypełnieniu zgłoszenia elektronicznego. Opłata za udział w biegu jest opłatą manipulacyjną organizatora biegu na rzecz realizacji zadania. W przypadku rezygnacji ze startu w zawodach uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Limit startujących: 100 osób dla biegu na obu dystansach łącznie. Organizator może w przypadku dużego zainteresowania zwiększyć limit startujących osób, jednak nie więcej niż o 20%.
 • Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej lub osobiście w Biurze Zawodów oraz wpłacenie opłaty startowej.
 • Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania - miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście zgłoszeń na stronie internetowej. Do biegu głównego zostają dopuszczeni zawodnicy, którzy terminowo dokonali opłaty startowej i widnieją na liście startowej.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów po złożeniu oświadczenia o zdolności do biegu. Oświadczenia dostępne są na stronie biegu.
 • Otwarcie Biura Zawodów (akredytacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych):
 1. Świetlica Wiejska w Mieczewie – 16 czerwca 2017 r., piątek, w godz. 18-20
 2. Świetlica Wiejska w Mieczewie – 17 czerwca 2017 r., sobota, w godz. 8-9
 • Numer startowy musi być przypięty z przodu przez cały czas trwania biegu
 • Numer startowy nie może być przesłonięty
 • W przypadku rezygnacji z biegu prosimy o poinformowanie organizatora drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady finansowania:

 • Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy oraz sponsorzy i darczyńcy.
 • Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

Klasyfikacja końcowa i nagrody

Klasyfikacja generalna kobiet (K) i mężczyzn (M):


bieg 8km

 • o 1 miejsce K – statuetka, medal I miejsce
 • o 2 miejsce K - medal II miejsce
 • o 3 miejsce K – medal III miejsce
 • o 1 miejsce M – statuetka, medal I miejsce
 • o 2 miejsce M – medal II miejsce
 • o 3 miejsce M – medal III miejsce

bieg 18km

 • o 1 miejsce K – statuetka, medal I miejsce
 • o 2 miejsce K - medal II miejsce
 • o 3 miejsce K – medal III miejsce
 • o 1 miejsce M – statuetka, medal I miejsce
 • o 2 miejsce M – medal II miejsce
 • o 3 miejsce M – medal III miejsce

Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, medal okolicznościowy, wodę, oraz owoce i posiłek regeneracyjny. W przypadku pozyskania dodatkowych środków od sponsorów i darczyńców, organizator przewiduje nagrody za zajęcie pierwszych miejsc, o czym uczestnicy zostaną poinformowani komunikatem na stronie biegu.

Organizator przewiduje dla każdego zawodnika pakiet startowy, którego zawartość może być ujawniona poprzez komunikat na stronie biegu

Szczególne zasady bezpieczeństwa

 • Zabroniony jest start zawodników, którzy są chorzy, przeziębieni, przemęczeni, spożywali alkohol, środki chemiczne wpływające na zdolności psychofizyczne, jakiekolwiek leki bez wiedzy lekarza lub nie posiadają wystarczającej wiedzy odnośnie swojego stanu zdrowia i formy sportowej.
 • W przypadku odczucia jakichkolwiek dolegliwości w czasie biegu zawodnicy powinni natychmiast przerwać bieg, poprosić wolontariuszy lub najbliższe osoby o wezwanie pomocy lub osobiście udać się do punktu pomocy medycznej na mecie lub poinformować organizatora telefonicznie (numer telefonu podany będzie na stronie biegu oraz na numerze startowym)
 • Organizator posiada ubezpieczenie OC.

Postanowienia końcowe

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę .
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu.
 • W przypadku osiągniecia limitu zgłoszeń organizator będzie przyjmował zgłoszenia

zawodników na listę rezerwową na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator:

 • zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej
 • nie będzie odpowiadał za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy
 • zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu

Parking dla uczestników biegu:

 • parking przy świetlicy wiejskiej w Mieczewie
 • Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

Telefony alarmowe:

 • Jednolity numer alarmowy -112
 • Policja – 997
 • Pogotowie ratunkowe – 999
 • Organizator biegu – 513 001 349 lub 535 125 065

Do pobrania

zip

Materiały - promocyjne - Hekatomba 2017

Rozmiar: 493.45 kb
Odsłon : 216
Data dodania: 2017-05-22
pdf

Oświadczenie uczestnika

Rozmiar: 250.23 kb
Odsłon : 354
Data dodania: 2017-06-13
doc

Upoważnienie do odbioru pakietu

Rozmiar: 26.62 kb
Odsłon : 422
Data dodania: 2017-06-13
doc

Przeniesienie pakietu startowego

Rozmiar: 26.11 kb
Odsłon : 375
Data dodania: 2017-06-13
doc

Oświadczenie rodzica/opiekuna do biegu głównego

Rozmiar: 26.11 kb
Odsłon : 366
Data dodania: 2017-06-13

Tak było w 2015...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Po deszczowym, aby nie powiedzieć burzowym piątku nadeszła sobota, 20. czerwca 2015 roku, dzień Hekatomby 2015 w Mieczewie. Początkowo pochmurnie i chłodno, ale w miarę upływu czasu robiło się coraz cieplej. Chmury powoli, ale systematycznie odpływały i zaczęło się wypogadzać.

Przed godz. 9.00 na miejscu startowym zaczęli zbierać się organizatorzy i zawodnicy. Po krótkiej rozgrzewce poszedłem również na pole startowe. Przygotowane już były stoiska z posiłkami regeneracyjnymi oraz zabaw dla dzieci. Dla nich właśnie organizatorzy przewidzieli moc atrakcji, a myślą przewodnią było „Świat Indian”: dzieci mogły stać się Indianami, mieć opaski i pióropusze, pomalowane twarze, mogły nauczyć się tworzyć naszyjniki i amulety z koralików i piór.

Tymczasem na starcie ostatnie przypomnienia i wyjaśnienia organizatorów i czas wyczekiwania na start u gotowych do biegu zawodniczek i zawodników. Ostatnie słowa organizatorów, odliczanie i... HUK wystarzału! Start!

Biegniemy w las, ścieżka oznakowana. Po piątkowej ulewie mnóstwo kałuż, mokra trawa. Ale te niedogodności nie przeszkadzają. Piękne sobotnie przedpołudnie, nie za gorące, idealne do biegania. Nagle za jednym z zakrętów wyłania się zjawa! Faktycznie, przed biegiem słyszeliśmy o „niespodziankach”. Zdumiony, ostro przyspieszam i biegnę dalej! Trasa trudna, przełajowa, co chwila strome podbiegi, luźny piasek, przewrócone drzewa. Ale z drugiej strony piękna okolica, las, zapach mokrej ściółki... Biegniemy dalej i co widać? Nie zdążyłem ochłonąć po pierwszej „niespodziance”, a tu widzę zakrwawiony topór w rękach... ! I jak za poprzednim razem zdumiony przyspieszam! Trasa coraz trudniejsza, ale dobrze oznaczona, więcej podbiegów, piasku, szyszek, na których można się „przejechać”. I na kolejnym podbiegu widzę Damę z kosą! I nagle olśnienie: przecież również i te wszystkie zjawy były widzami i chciały obserwować zmagania na Mieczewskiej Hekatombie. W takim wypadku nie pozostawało nic innego, jak dać z siebie wszystko co najlepsze i pędzić do mety. Co też uczyniłem i ostatni kilometr, na szczęście po płaskiej drodze, pokonałem w tempie dla siebie rekordowym! Mój 7-kilometrowy bieg zakończony. Wbiegłem witany okrzykami i brawami ze strony publiczności.

Trzeba ochłonąć po biegu... Ale co się działo na starcie/mecie! W pięknej, już słonecznej pogodzie, zakończony został bieg dla dzieci, które z wymalowanymi twarzami, z pióropuszami na głowach, w których co chwila przybywało piór, zajęte były uczestniczeniem w konkursach, puszczaniem różnych kolorowych wielkich i małych baniek mydlanych, tworzeniem naszyjników, amuletów... Oj, działo się!

Tymczasem czekaliśmy na uczestników dłuższego 14-kilometrowego biegu. W końcu pojawili się, witani brawami i okrzykami przez wspaniałą publiczność i uczestników krótszego biegu, dopingujących i zagrzewających do biegu.

Po przybyciu ostatnich zawodniczek i zawodników chwila na opracowanie wyników oraz nastąpił moment dekorowania zawodników zajmujących trzy pierwsze miejsca biegów w poszczególnych klasyfikacjach. Po dekoracji miła niespodzianka ogranizatorów: losowanie wśród wszystkich uczestników biegu nagród rzeczowych!

Na tym punkcie zakończona została edycja III Biegu Przyjaciół Mieczewa, Hekatomba 2015.

 Zobacz wspomnienia fotograficzne >>

×